browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Höyryn voimalla

Posted by on 1.9.2013

Ilman höyryä Astraterrassa ei olisi elämää. Höyry luo Astraterran saarten ympärille elokehän, jonka sisällä voi hengittää ja lämpötila on elämälle suotuisten rajojen sisällä. Höyryn vuoksi saarilla on myös vetovoima, joka estää vettä ja niiden asukkaita leijailemaan pois niiden kamaralta. Höyry on siis Astraterran asukkaille yhtä tärkeä ja tavallinen elementti kuin meille vaikkapa ilma tai vesi.

Vaikka höyryä ei useimmiten voi nähdä, sen olemassaoloa ei kukaan kiistä. Vaikka kaikkea elämää ympäröivää höyryä ei huomaisi, sen olemattomuuden voi takuulla huomata. Sillä siellä missä ei ole höyryä, tuskin on myöskään elämää.

Ihmisalkemisti

Alkemisti. Kuva: Jouni Nummela

Elämän edellytysten mukaisten olosuhteiden luomisen ohella höyry virtaa kaikessa elävässä ja kaikkialla missä on elämää. Yleensä sitä ei voi paljain silmin huomata, mutta joillain on harvinainen lahja aistia höyryn virtaukset ja jopa hallita niitä. Useimmat heistä käyttävät kykyjään vaistomaisesti voimistaakseen luontaisia kykyjään, mutta on myös keinoja valjastaa höyryn voima erilaisten opittavien menetelmien avulla. Alkemistit, tähtiritarit ja höyryvelhot ovat erilaisia esimerkkejä siitä, miten höyryä voidaan hallita. Alkemistit pystyvät höyryn avulla muuttamaan aineiden ominaisuuksia ja tekemään näin erilaisia voimajuomia tai jopa herättäämään esineitä hetkellisesti eloon. Tähtiritarit kykenevät käyttämään höyryä avuksi taistelussa voimistamalla ja nopeuttamalla kehoaan tai luomalla vaikka näkymättömän kilven muita suojatakseen. Höyryvelhot puolestaan ovat höyryn hallitsemisen mestareita. He pystyvät höyryn ominaisuuksia ja virtauksia muuttamalla manaamaan höyrystä muun muassa säkenöiviä höyryvasamoita tai aidon tuntuisia harhakuvia.

Tähtimeri

Yhdessä saarten elokehät muodostavat tähtimerenä tunnetun saarten välisen avaruuden, joka on kuin ääretön sinitaivas, jossa aurinkotuulten avulla lentävät aurinkopurjelaivat seilaavat. Kuten merellä, myös tähtimeressä on säänsä. Valtavat pilvimassat ja ilmastorintamat kulkevat tähtimerellä luoden siellä tuulia, ukkosmyrskyjä tai tyyniä kohtia. Mitä kauemmas saarten rannoilta aurinkopurjelaivat seilaavat, sitä ohuemmaksi elokehät käyvät. Tämän voi havaita taivaan pimentymisenä ja ilman viilentymisenä. Tähtimeren rajat sanelevat missä laivat voivat seilata, sillä tähtimeren reunalla elokehä alkaa haihtua olemattomiin; ilma käy hädin tuskin hengitettäväksi ja pimeän taivaan varjot muuttuvat jäätävän kylmiksi ja auringonpaiste polttavan kuumaksi. Tähtimeren äärien tuolla puolen on vain lohduton pimeys, jossa ei ole elämälle sijaa. Tästä syystä useimmat laivojen kapteenit pysyttelevät turvallisilla reiteillä Vyöllä ja Pyörteissä, vain kokeneet tai hurjapäiset kapteenit uskaltautuvat seilaamaan ryöväreiden ja eteep-ötököiden täyttämille kapeille reiteille Myrskyn reunalla. Vain hullu uskaltautuisi seilaamaan Myrskyn ja Kurimuksen halki, mutta niitäkin löytyy. Tosin kovin monet heistä eivät enää ole elävien kirjoissa kertomassa uskomattomia tarinoitaan matkoista paahtavan kuuman Kurimuksen halki.

Tähtimeren laidalla

Tähtimeren laidalla, kuva: Jouni Nummela

Höyryvoima

Ainakin sadan vuoden ajan Astraterrassa on käytetty höyryn voimalla käyviä koneita. Louhot ovat käyttäneet näitä koneita luultavasti jo paljon pidempään, mutta nykyään höyrykoneet ovat tavallisia melkein kaikkialla Astraterrassa. Malorien imperiumi on ollut jo vuosikymmeniä hyvin edistyksellinen erilaisten höyrykoneiden käytössä ja uusien tehokkaampien koneiden keksimisessä tehtaitaan varten. Arcadialaiset puolestaan ovat suhtautuneet höyrykoneisiin aina väheksyen ja epäluuloisesti, jonka vuoksi höyrykoneet ovat sillä seudulla hieman harvinaisempia. Eskalonin kuningaskunta taas on rakentamassa parhaillaan rautatieverkostoa, joka nopeuttaa matkailua kuningaskunnassa.

Perinteisten vesihöyryllä käyvien höyrykoneiden tapaan Astraterran höyrykokeet kuumentavat tiivistetyn höyryn. Tästä syntyy painetta, jonka avulla saadaan voimaa erilaisten mekanismien käyttämiseen. Höyryvoimalla voidaan käyttää paitsi vetureita ja muita koneita, myös laskentakoneita, golemeja, haarniskoja ja rakettireppuja sekä monenlaisia muita vekottimia.

Eterium

Höyry esiintyy tavallisimmin kaasumaisessa muodossaan höyrynä, mutta eripuolilla Astraterraa sitä esiintyy myös kiinteässä kiteisessä muodossa eteriumina. Eterium on kuin jäätynyttä höyryä, mutta sinihohtoista ja kristallimaista höyryä voi esiintyä eri lämpötiloissa, joten lämpötila ei aiheuta höyryn muuttumista höyryksi. Toistaiseksi ei tunneta, miten höyry muuttuu eteriumiksi, jonka vuoksi sitä ei olla myöskään pystytty valmistamaan keinotekoisesti kaikkialla olevasta höyrystä.

Eterium on siis tiivistynyttä höyryä kiinteässä muodossa, joka tekee siitä myös hyvin tehokkaan voimanlähteen höyrykoneille sekä muinaisten teknotaikaesineille. Eterium on myös alkemisteille ja höyryvelhoille arvokasta ainetta, sillä he voivat eteriumin avulla voimistaa kykyjään hallita höyryä. Eteriumilla on myös yhteys saarten elokehiin. Malorit ovat saaneet kokea tämän karvaasti, sillä he ovat louhineet ja polttaneet asuinsaartensa eteriumin niin loppuun tehtaissaan ja höyrylaivoillaan, että Malorin imperiumin saarten elokehät ovat alkaneet kutistumaan ja ilma ohenemaan hälyttävästi.

Muun muinaisten teknotaikuuden ohella myös teleportit käyttävät eteriumia toimiakseen, mutta teleportit ovat myös avanneet uuden nopean tavan etsiä lisää eteriumia myös paikoista, jonne on aiemmin ollut vaikea tai miltei mahdoton päästä. Kaukotieyhtiöt ovatkin nyt tärkeässä asemassa eteriumin toimittajina, mutta myös uuden liikenneverkoston rakentamisessa.

1 Responses to Höyryn voimalla