browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Kotisääntöjä: kemikaalien kokkailu ja koneiden purku

Posted by on 16.8.2015

Sain sähköpostissa Jesse Aspegrenilta jo jokin aika sitten hänen omia sääntölisäyksiään. Ohessa on säännöt sellaisenaan, mutta lisäsin sinne yhden oman huomion.

Lääkeliemien ja kemikaalien valmistus

Vastus on 1 per 10 kultarahaa liemen hinnasta, tarvittaessa pyöristettynä viidestä alkaen ylöspäin. Elvytysliemi jonka arvo 10 kultarahaa on siis vastukseltaan 1  ja Nopeusliemi, jonka arvo on 25 kr on vastukseltaan 3.

Kertoja heittää 1n6 joka määrää kuinka monta annosta saadaan keitettyä oletuksena. jokainen ylimääräinen onnistuminen antaa yhden lisä-annoksen.

Miskan huomio: Mielestäni tämä sääntö on hyvin linjassa, mutta lisäisin tähän vielä sellaisen tarkennuksen, että lääkeliemiä voi valmistaa vain Tohtori ja kemikaaleja taas Tohtori tai Mekaniikko. Valmistusheitto on aina Älykkyys-heitto. 

Koneiden rakennus ja purku

Samaa mekaniikkaa voi halutessaan hieman muunneltuna käyttää  koneiden rakentamiseen ja korjaamiseen seikkailun aikana, kun katsotaan kuinka paljon varaosia kuluu. pelinjohtaja heittää 1n6 kevyille laitteille ja 2n6 raskaille. Jokainen ylimääräinen onnistuminen vähentää varaosien tarvetta yhdellä korjaussarjalla.

Lisäksi tarvittaessa voidaan heittää 1n6 sille kuinka paljon aikaa kuluu ja tämä voi koneen monimutkaisuudesta riippuen olla joko tunteja, päiviä tai kuukausia, taas jokainen lisä-onnistuminen vähentää yhdellä yksiköllä aikaa.

Laitteita voi purkaa varaosiksi. kevyistä mekaanisista varusteista saa yhden korjausarjan. Raskaista 2n6 Kätevyys-heitolla vastustuksella 2 saa näistä jokaista onnistumista kohden yhden korjaus-sarjan lisää. Tätä suuremmissa koneissa Kertoja saa käyttää omaa harkintaansa.

Kommentointi on suljettu